Operatory wyszukiwania Google

W kategoriach: Wskazówki i porady, Tagi: Wyszukiwarka Google,

Google to jedna z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych, która zapewnia szybkie i skuteczne wyszukiwanie informacji. Aby ułatwić jeszcze bardziej korzystanie z jej usług, Google udostępnia wiele operatorów wyszukiwania, które pozwalają ograniczyć wyniki wyszukiwania lub wyświetlić konkretne informacje. Oto opis kilku najpopularniejszych operatorów Google:

Operator: OR

Operator OR oznacza „albo… albo…”. Możesz użyć tego operatora, aby określić dwie różne słowa kluczowe, które Google będzie wyszukiwać jednocześnie. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć informacje na temat samochodów lub motocykli, wyszukiwarka Google może wyświetlić wyniki, które dotyczą obu tematów: „samochody OR motocykle”.

Operator: AND

Operator AND oznacza „i”, więc możesz go użyć do określenia dwóch słów kluczowych, które powinny pojawić się w wynikach wyszukiwania. Na przykład, jeśli szukasz informacji na temat samochodów oraz ich cen, wyniki wyszukiwania obejmować będą tylko te, które zawierają słowo „samochody” oraz „ceny”: „samochody AND ceny”.

Operator: –

Operator – (myślnik) służy do wykluczenia określonego słowa kluczowego lub frazy spośród wyników wyszukiwania. Przydatne jest to, kiedy chcesz uniknąć rezultatów, które mogą być niezgodne z twoją intencją. Na przykład, jeśli szukasz informacji o myszach komputerowych, ale nie chcesz widzieć wyników dotyczących gier, użyj „-gry” zamiast „myszy”: „myszy -gry”.

Operator: *

Operator * (gwiazdka) służy do wyszukiwania wielu wersji słowa kluczowego. Polecany jest do użycia, kiedy nie znasz dokładnego słowa kluczowego lub dlatego, że masz na myśli wiele różnych wersji słowa. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać informacje na temat wszystkich modeli samochodów marki Ford, użyj operatora „Ford *”: „Ford *”.

Operator: ( )

Nawiasy okrągłe są używane do kolejności słów kluczowych w wynikach wyszukiwania. Oznacza to, że wyszukane w ten sposób wyniki będą miały słowa kluczowe w konkretnej kolejności. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać informacje o samochodach marki Ford z silnikiem V8, możesz użyć nawiasów: „(Ford V8)”.

Operator: $

Operator $ pozwala wyszukiwać konkretne kwoty. Jeśli chcesz wyszukać informacje na temat samochodów za 20 000 dolarów, użyj następującego operatora: „$20,000”.

Operator: define:

Operator define: będzie wyszukiwać definicje określonego słowa lub frazy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest silnik V8, skorzystaj z tego operatora: „define: V8 engine”.

Operator: cache:

Operator cache: pozwala wyszukać i wyświetlić stronę internetową w jej formie zarchiwizowanej. Oznacza to, że zamiast wyświetlać najnowszą wersję strony internetowej, Google wyświetli zarchiwizowaną wersję strony z bardziej aktualną treścią. Przydatne jest to, kiedy chcesz odtworzyć wygląd lub treść strony internetowej sprzed kilku tygodni lub miesięcy. Na przykład, jeśli chcesz odtworzyć zarchiwizowaną wersję strony internetowej o nazwie example.com użyj operatora „cache: example.com”.

Operator: filetype:

Używając operatora filetype:, możesz określić typ pliku, który chcesz znaleźć w wynikach wyszukiwania. Oznacza to, że wyniki będą obejmowały tylko te pliki, które są wyszczególnione. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć pliki PDF zawierające informacje na temat samochodów, użyj operatora: „samochody filetype: pdf”.

Operator: site:

Operator site: pozwala określić domenę, w której ma być wyszukiwany tekst. Oznacza to, że wyniki będą obejmowały tylko te strony internetowe, które mają ustaloną domenę. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać informacje na temat samochodów na stronie internetowej example.com, użyj operatora: „samochody site: example.com”.

Operator: related:

Operator related: pozwala zlokalizować strony internetowe, które są pokrewne do wyszukiwanej witryny. Niniejszy operator jest szczególnie przydatny, kiedy chcesz uzyskać listę innych witryn o podobnej tematyce lub strukturze danych. Przykładowo, jeśli chcesz znaleźć podobne strony internetowe do example.com użyj następującego operatora: „related: example.com”.

Operator: intitle:

Operator intitle: służy do wyszukiwania stron internetowych, w których wybrane słowo lub fraza jest zawarte w tytule strony. To jest przydatne, kiedy chcesz zlokalizować informacje szczególnie na konkretnej stronie internetowej. Przykładowo, jeśli chcesz wyszukać stronę internetową o nazwie example.com, która zawiera słowo „samochody” w tytule, użyj operatora „intitle: samochody site: example.com”.

Operator: allintitle:

Operator allintitle: jest podobny do operatora intitle:, ale wymaga, aby wszystkie wskazane słowa kluczowe znajdowały się w tytule strony internetowej. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać informacje o samochodach marki Ford z silnikiem V8 na stronie internetowej example.com użyj operatora: „allintitle: Ford V8 site: example.com”.

Operator: inurl:

Operator inurl: pozwala wyszukać strony internetowe, w których wskazane słowo lub fraza znajduje się w adresie URL. To jest przydatne, kiedy chcesz zlokalizować konkretne strony internetowe. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy na stronie www.example.com zawierana jest informacja na temat samochodów, użyj operatora „inurl: samochody site: www.example.com”.

Operator: allinurl:

Operator allinurl: jest podobny do operatora inurl:, ale wymaga od wyników, aby wszystkie wskazane słowa kluczowe znajdowały się w adresie URL. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać stronę internetową o nazwie example.com, która zawiera słowa „samochody” i „Ford” w adresie URL, użyj operatora „allinurl: samochody Ford site: example.com”.

Operator: intext:

Operator intext: wyszukuje strony internetowe, na których wybrane słowo lub fraza znajduje się w tekście. To jest przydatne, jeśli chcesz zlokalizować informacje, które pojawiają się w danej witrynie. Przykładowo, jeśli chcesz wyświetlić wyniki, które zawierają słowo „samochody” na stronie example.com, użyj operatora: „intext: samochody site: example.com”.

Operator: intext:

Użycie operatora intext: oznacza, że w wyszukiwanych stronach internetowych powinny znajdować się określone słowa lub wyrażenia. Operator ten można wykorzystać do wyszukiwania stron, w których tematyka jest związana z danym słowem lub wyrażeniem. Operatorem intext: można posługiwać się do wyszukiwania na całym świecie, jak i ograniczając swoje wyszukiwanie do wybranego kraju. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

intext:”Samsung”

Operator: allintext:

Za pomocą operatora allintext: możemy wyszukać strony internetowe, na których pojawiają się wszystkie podane słowa lub wyrażenia. Operator ten służy do wyszukiwania tylko i wyłącznie stron internetowych, na których wszystkie wpisane słowa i wyrażenia są obecne. W przeciwieństwie do opertora intext: tutaj nie można ograniczyć swojego zapytania do określonego kraju. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

allintext:”Samsung” „notebook”

Operator: weather:

Ten operator służy do wyszukiwania aktualnej pogody. Użycie operatora weather: wywołujemy wpisanie nazwy miasta do wyszukiwarki. W odpowiedzi otrzymujemy informację o temperaturze, ciśnieniu, kierunku wiatru, ilości opadów, etc. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

weather:Warszawa

Operator: stocks:

Operator stocks: umożliwia szybkie sprawdzenie notowań giełdowych. Użycie tego operatora powoduje wyświetlenie aktualnych notowań dla określonego symbolu giełdowego, wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak: kurs otwarcia, kurs zamknięcia, obroty na danym instrumencie. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

stocks:AMZN

Operator: map:

Operator map: może być wykorzystany do szybkiego wyświetlenia mapy dla określonego miejsca. Po wpisaniu w wyszukiwarkę operatora i nazwy miejsca, natychmiast otrzymujemy dokładną mapę danego obszaru. Możemy również skorzystać z opcji ustawienia punktu startowego i docelowego w celu wyświetlenia trasy dojazdu. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

map: Kraków

Operator: movie:

Operator movie: służy do wyszukiwania informacji dotyczących filmów i seriali. Po wpisaniu operatora i nazwy filmu, lub serialu,na stronie wyszukiwarki pojawią się dalsze informacje dotyczące danego utworu filmowego lub serialu. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

movie: „Star Wars”

Operator: in

Operator in służy głównie do ograniczania wyszukiwań do określonego zasobu. Może być on wykorzystany do filtrowania stron internetowych zgodnie z ich kodem językowym, domeną, jak i typem pliku. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

Samsung in:url

Operator: source:

Operator source: służy do ograniczania wyszukiwania do celem do określonego źródła informacji. Szukając informacji możemy ograniczyć nasze wyszukiwanie do określonego serwisu internetowego lub witryny. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

Samsung source:google.com

Operator: inanchor:

Operator inanchor: służy do wyszukiwania witryn internetowych z linkami zawierającymi określone słowa, lub wyrażenia. Można go wykorzystać do określenia popularnych odnośników w internecie. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

inanchor:”Samsung S10″

Operator: allinanchor:

Operator allinanchor: służy do określenia popularnych odnośników zawierających wszystkie podane słowa lub wyrażenia. Po wpisaniu tego operatora w wyszukiwarkę zostaną wyświetlone wszystkie witryny internetowe zawierające linki zawierające wszystkie podane słowa lub wyrażenia. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

allinanchor:”Apple” „iPhone”

Operator: blogurl:

Wyszukiwarka Google umożliwia ograniczenie wyszukiwań do określonych blogów. Operator blogurl: pozwala wykonać wyszukiwanie wyłącznie w wybranym serwisie blogowym. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

blogurl:blogspot.com

Operator: loc:

Kolejnym popularnym operatorem jest loc:. Operator ten pozwala na filtrowanie wyników wyszukiwania zgodnie z geolokalizacją (określenie dokładnej lokalizacji). Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

loc:51.7311,-0.4534

Operator: location:

Ostatnim popularnym operatorem jest operator location:. Użycie tego operatora służy do zawężenia wyników wyszukiwania do określonego regionu lub kraju. Przykład wyszukiwania z użyciem tego opertora:

location:Polska

Operator: inpostauthor:

Ten operator umożliwia wyszukiwanie postów na stronach internetowych napisanych przez określonego autora. Przykładowo, jeśli chcesz wyszukać posty autorstwa Johna Smitha, możesz wpisać „inpostauthor:John Smith” w pole wyszukiwania Google.

Operator: allinpostauthor:

Ten operator działa na podobnej zasadzie, co operator inpostauthor:, ale zamiast wyszukiwać posty napisane tylko przez określonego autora, wyszukuje wszystkie posty napisane przez wszystkich autorów.

Operator: inposttitle:

Ten operator umożliwia wyszukiwanie postów na stronach internetowych, które mają określony tytuł. Na przykład jeśli szukasz postu o tytule „Jak używać operatorów wyszukiwania Google”, możesz wpisać „inposttitle: Jak używać operatorów wyszukiwania Google”, aby go znaleźć.

Operator: link:

Ten operator ma na celu wyszukanie wszystkich stron internetowych, które linkują do określonej witryny. Dzięki temu operatorowi możesz zobaczyć, jakie strony odsyłają do witryny, z której korzystasz. Możesz również zobaczyć, jak wiele stron internetowych wskazuje do twojego bloga lub witryny.

Operator: info:

Ten operator dostarcza podstawowych informacji o witrynie o określonej nazwie. Na przykład jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o witrynie o nazwie „Google”, możesz wpisać „info:google.com” w Google, aby dowiedzieć się więcej o tej witrynie. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeśli szukasz konkretnych informacji o witrynie.

Operator: daterange:

Ten operator pozwala wyszukać informacje z określonego okresu czasu. Na przykład jeśli chcesz wyszukać informacje opublikowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni, możesz wpisać „daterange: 2w” w Google.

Operator: phonebook:

Ten operator pozwala wyszukiwać informacje o określonej osobie lub firmie, takiej jak adres, numer telefonu czy adres e-mail. Przykładowo, jeśli szukasz informacji o firmie o nazwie „Google”, możesz wpisać „phonebook: Google”, aby zobaczyć podstawowe informacje o tej firmie. Wniosek Operatorzy wyszukiwania Google wykorzystują technologię wyszukiwarki do wyszukiwania wszystkich dostępnych informacji w Internecie. Są bardzo przydatne dla osób poszukujących informacji. Pozwalają one wyszukiwać informacje na temat określonej witryny, tematu, autora lub okresu czasu dokładnie. Użycie powyższych operatorów w wyszukiwarce Google może skrócić czas wyszukiwania informacji oraz zapewnić bardziej precyzyjne wyniki.

Zobacz inne artykuły

Unikalne treści i opisy na stronie internetowej – po co to wszystko?
Być może słyszałeś już o konieczności zapewnienia unikalnych treści na stronę lub sklep internetowy. Być może jeszcze nie słyszałeś. Możliwe jest też że słyszałeś ale machnąłeś ręką. Wszak unikalne treści wymagają dobrego obeznania z tworzeniem tekstów, ale i czasu. Po co bawić się w unikalne treści  skoro można np. skopiować opisy ze strony producenta? Dwa […]
Jak stworzyć dobry opis produktu do sklepu internetowego?
Opis produktu? Phi! Skopiuje się ze strony producenta i wklei. Cyk, cyk i zatwierdzone. O zgrozo! Nigdy tak nie rób. Kompilacja skrótów klawiszowych Ctrl + C i Ctrl + V może i niektórym sprawdziła się przy pisaniu prac zaliczeniowych, ale w e-commerce to przepis na celny strzał w kolano. Najczęściej swoje własne. Warto aby odnoga […]
Co to jest Newsletter i co powinieneś wiedzieć?
W kategoriach: Marketing internetowy, Tagi: Email marketing,
Co to jest newsletter? Pragniesz zbudować bazę klientów, dzięki której sprawniej i szybciej będziesz mógł się z nimi komunikować? Zależy Ci na tym, aby docierać do nich i zostać zapamiętanym? Jednym ze sposobów, jakie ułatwi Ci to zadanie jest newsletter. Co to jest? Newsletter to rodzaj mailingu wysyłanego do stałych klientów, w celu informowania ich […]
Google Search Console - funkcje które warto znać
Dzisiejszy wpis kierujemy raczej do tych którzy dopiero rozważają zawarcie znajomości z użytecznym narzędziem jakim jest Google Search Console. Dla osób które używają GSC na co dzień, to oczywista oczywistość, ale jeżeli ktoś dopiero debiutuje w  rozwijaniu swojej witryny być może ma pewne rozterki co do wyboru narzędzia monitorującego ruch(albo zastanawia się czy w ogóle […]
e-commerce - czym jest i jak działa?
E-commerce, czyli handel elektroniczny, to termin, który zna każdy, kto choć raz dokonał zakupu przez internet. W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności zakupów online, e-commerce stał się jednym z kluczowych elementów globalnej gospodarki. Ale czym dokładnie jest e-commerce i jak działa? Jakie są jego typy i jakie korzyści przynosi zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów? […]
Skąd brać pomysły na wpisy na bloga
Jakiś czas temu wyjaśnialiśmy dlaczego warto prowadzić blog firmowy. W gargantuicznym skrócie : blog to możliwość nawiązania kontaktu z klientem, zaprezentowania się jako ekspert jak i ukłon w stronę SEO. Zgrabny, dobrze pomyślany blog to wszak duże wsparcie w procesie pozycjonowania. Teksty na bloga i to dobrej jakości warto tworzyć regularnie. Prowadzenie bloga firmowego to […]
Copywriting seo – jak pisać teksty SEO?
W kategoriach: Copywriting, Tagi: Pozycjonowanie poradnik, SEO Blog,
SEO copywriting – co to jest? Copywriting SEO polega na tworzeniu wartościowych treści na blogi, strony i sklepy internetowe, które będą przyjazne zarówno dla użytkownika, jak i wyszukiwarki Google. W ten sposób nie tylko zachęcą odbiorców do pozostania na witrynie, ale poprawią również jej pozycję w organicznych wynikach wyszukiwania. To właśnie teksty pisane zgodnie z zasadami SEO odpowiadają […]
Narzędzia dla copywriterów
Pisanie tekstów nie zawsze jest łatwe. Artykuł musi być skonstruowany tak, aby był ciekawy dla czytelnika, dostarczał jakiejś wartości. Dla wielu stron istotne jest również aby był zoptymalizowany pod kątem SEO. Na szczęście narzędzia dla copywriterów to nie tylko ołówek, kartka i klawiatura. Istnieje wiele narzędzi pomocnych w pracy nad tworzeniem pisemnego contentu. Od aplikacji pomagających wyszukać […]